Referendumul republican consultativ

Pe 24 februarie 2019 în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare și referendumul republican consultativ.

Întrebările la care vor răspunde alegătorii pe data de 24 februarie 2019 cu „pentru” sau „contra” sînt:

  1. „Sînteţi pentru reducerea numărului deputaţilor din Parlament de la 101 la 61?”
  2. „Sînteţi pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputaţii din funcţie dacă nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile sale?”.

Pentru a vota aplicați ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care este înscris cuvîntul ”Pentru” sau ”Contra”, pentru exprimarea opiniei în cadrul referendului. 

Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale şi procesul-verbal privind rezultatele referendumului se transmit Curţii Constituţionale, iar aceasta, în termen de 10 zile, va confirma sau va infirma, printr-o hotărîre, rezultatele referendumului republican.  

Referendumul reprezintă procesul de consultare directă a cetățenilor unei țări în legătură cu un text de lege de o importanță cu totul deosebită sau asupra unei situații de importanță națională. Referendumul este o formă de democrație directă față de democrația reprezentativă.

Data referendumului republican se stabileşte:

– prin hotărîre a Parlamentului dacă acesta este iniţiat de cetăţeni sau de deputaţii în Parlament;

 – prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova dacă referendumul este iniţiat de acesta şi are caracter consultativ.

Data referendumului se stabileşte cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia.