Acasă Procedura de votare

Procedura de votare

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. Au drept de vot cetățenii care au vârsta de 18 ani, împlinită inclusiv în ziua alegerilor.

 • Alegătorul votează la secţia de votare din circumscripţia uninominală pe teritoriul căreia îşi are domiciliul valabil, înscris în actul de identitate.
 • La alegerile parlamentare în circumscripțiile uninominale participă doar alegătorii care au domiciliul în circumscripția uninominală respectivă.
 • Alegătorii cu domiciliul în localitățile din stânga Nistrului, vor vota la secţiile de votare distincte deschise pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicție constituțională a autorităților publice centrale.
 • Alegătorul primește două buletine de vot în cazul în care votează la secţia pe teritoriul căreia îşi are domiciliul valabil, înscris în actul de identitate. În cazul în care alegătorul votează în altă secție decât acolo unde își are domiciliul, acesta va vota doar pentru lista de candidați pentru circumscripția națională în baza certificatului cu drept de vot.
 • Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu pot vota deputații aleși în circumscripția națională la orice secţie de votare deschisă în această localitate.
 • Pentru a vota, studenții vor prezenta buletinul de identitate și fișa, carnetul de student, vor completa și semna o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă.

Actele în baza cărora alegătorii pot vota pe teritoriul Republicii Moldova:

 • buletinul de identitate cu fișa de însoțire;
 • buletinul de identitate provizoriu cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;
 • legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen;
 • livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).

ATENȚIE!

Cetățenii care locuiesc și vor vota în Republica Moldova pot verifica corectitudinea datelor sale incluse în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA), accesând pagina www.verifica.cec.md și introducând IDNP-ul din actul de identitate.

Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare constituită în afara țării, conform regulamentului Comisiei Electorale Centrale.

Lista secțiilor de votare va fi plasată pe pagina oficială www.cec.md, după constituirea acestora, cu 35 de zile înainte de  ziua alegerilor.

Actele în baza cărora alegătorii pot vota peste hotarele țării:

 • paşaportul valabil al cetăţeanului Republicii Moldova
 • livretul de marinar
 • nu se permite votarea în baza buletinului de identitate!

 ATENȚIE!

Pentru a stabili numărul estimativ al alegătorilor aflați peste hotare în scopul deschiderii secțiilor de votare suplimentare, cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare sunt îndemnați să se întregistreze în prealabil pe site – ul www.inregistrare.cec.md.
Alegătorul care s-a înregistrat în prealabil pentru a vota la secția de votare în care s-a prezentat, se va regăsi în lista electorală de bază. În caz contrar, acesta va fi inclus în lista electorală suplimentară, votând în limita numărului de buletine de vot disponibile (maxim 5000 de buletine pentru fiecare secție de votare deschisă peste hotare).

 • Votarea are loc într-o singură zi, între 7.00 şi 21.00, ora locală a ţării unde se află secţia de votare.
 • Alegătorul prezintă operatorului actul de identitate. Operatorul introduce datele personale ale alegătorului în calculator, iar sistemul informațional automatizat semnalează dacă persoana are dreptul să voteze, dacă este arondată anume la această secție de votare și dacă nu a mai votat la scrutinul respectiv.
 • Alegătorul semnează în lista electorală de bază în dreptul numelui său sau în lista suplimentară.
 • Membrul biroului secției de votare aplică în actul de identitate al alegătorului ştampila cu menţiunea care confirmă votarea în ziua respectivă și înmânează 2 buletine de vot – unul pentru circumscripția uninominală și celălalt pentru circumscripția națională.
 • Buletinele de vot se completează de alegător doar în cabina de vot, prin aplicarea unei singure ștampile pe fiecare buletin.
 • Buletinele de vot se pliază şi se introduc în urna de vot.

ATENŢIE!

 • Se interzice scoaterea buletinelor de vot din incinta secţiei de votare.
 • Alegătorilor li se interzice filmarea sau fotografierea în incinta secției de votare.
 • Puteți să vă exercitați dreptul de vot doar la o singură secție de votare.
Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Узнайте, где находятся избирательные участки, где вы можете проголосовать
на парламентских выборах 24 февраля 2019 года, если вы живете:

Află unde sunt amplasate secțiile de votare, unde poți vota în cadrul
alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019, dacă locuiești: